Zapraszamy wszystkich uczniów klas πerwszych i drugich II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, nie tylko matematycznych pasjonatów, do udziału w nietypowych konkursach świętowania liczby π.
Uczniowie klas trzecich, biorą w tym dniu udział w πelgrzymce.

• Prezentacja rozwinięcia liczby π z pamięci w formie πsemnej
πerwsza kategoria to pamięciowe opanowanie jak największej ilości cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Zwycięzcą jest osoba, która zaprezentuje bez pomyłki (zapisując na kartce w czasie 30 minut) jak najdłuższe, właściwe rozwinięcie liczby π.

• Πękny wiersz lub πosenka inspirowane liczbą π
W utworze inspirowanym rozwinięciem dziesiętnym liczby π:
-każde kolejne słowo ma tyle liter, ile wskazuje kolejna cyfra rozwinięcia dziesiętnego liczby π,
-utwór powinien poruszać temat w oryginalny sposób,
-utwór powinien być spójny tematycznie, każdy wers powinien mieć jakieś znaczenie, a autor musi wiedzieć o czym πsze.
Uczestnicy tego konkursu przygotowują w formie pisemnej utwory, dostarczają je nauczycielom matematyki do piątku 11 marca. W dniu konkursu publicznie prezentują utwór.

• Zrób sobie matematyka
Ten konkurs adresowany jest dla klas.

Na wzór Tomasza Brody, klasa przygotowuje postać znanego matematyka z przedmiotów codziennego użytku. Wykonuje zdjęcie i w formacie A4 oraz elektronicznie oddaje pracę do czwartku 10 marca nauczycielom matematyki.
Klasa, która przystąpi do tego konkursu, bierze udział w zabawach związanych z liczbą π w poniedziałek 14 marca.

Więcej informacji na stronie
http://www.matematyka.wroc.pl/doniesienia/zrob-sobie-matematyka


Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.


Zachęcamy do udziału w przedstawionych konkursach
Nauczyciele matematyki