Dnia 9 marca 2016 roku uczniowie klasy 3 b przedstawili podsumowanie oraz wyniki swoich badań, które prowadzili w ramach tzw. projektu 4 grupy przedmiotów czyli biologii, chemii oraz fizyki. Tematem przewodnim prowadzonych doświadczeń było w tym roku światło.
Uczniowie między innymi wyznaczali długość fali światła lasera, badali wpływ światła na fotosyntezę, reakcje luminolu lub jak intensywność światła wpływa na polimeryzację żywic stosowanych jako wypełniacze w stomatologii.