Wolontariusze II LO po raz kolejny przystąpili do akcji Motylego Wolontariatu działającego na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu , organizując obchody Dnia Motyla-Dnia Wrażliwości. Pierwszym działaniem było ogłoszenie w szkole konkursu na przygotowanie jak największej ilości papierowych motyli przez poszczególne klasy. Do 18 marca komisja konkursowa oczekiwała na prace uczniowskie. Pomimo tego ,że nie wszystkie klasy przystąpiły do konkursu, ilość wykonanych motyli była zaskakująco ogromna. Konkurs wygrała klasa 2d, która wykonała aż 150 motyli. !8 marca w auli szkoły przygotowane było stoisko, przy którym można było wykazać się uzdolnieniami plastycznymi i ozdobić kolejne motyle. Działania te miały na celu propagowanie Dnia Motyla- Dnia Wrażliwości obchodzonego 21 marca . Tego dnia wolontariusze II LO udali się z wizytą do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie i wręczali pacjentom papierowe motyle okazując w ten sposób wsparcie osobom cierpiącym.
Więcej informacji o Motylim Wolontariacie i obchodach Dnia Motyla- Dnia Wrażliwości w Poznaniu można znaleźć tutaj:http://motyliwolontariat.hospicjum-palium.pl/