W środę 14 kwietnia 2016 roku na kortach tenisowych przy stadionie rozegrano I Turniej Tenisowy w tzw. mikstach. Do turnieju zgłosiło się 10 par.
Zawody przeprowadzono w dwóch grupach, systemem "każdy z każdym".

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce:
Weronika Lipowczyk z klasy Ib oraz Tomasz Przybylski z klasy IIe
II miejsce:
Katarzyna Ryndak z klasy II c oraz Aleksander Nawrot z klasy IIf
III miejsce:
Aleksandra Cieślińska z klasy IIb oraz Mikołaj Wyrzykowski z klasy IIb
Zofia Hendzelek z klasy IIb oraz Maciej Paszek z z klasy IIIb.

Mistrzostwa przebiegały w sportowej rywalizacji i przysporzyły wiele emocji.

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwały nauczycielki wychowania fizycznego Izabela Dąbrowska i Cecylia Pudlicka.


Dziękujemy sponsorom bez, których Mistrzostwa by się nie odbyły:
- Panu Jackowi Maciejewskiemu za bezpłatne udostępnienie kortów tenisowych
- Panu Sławomirowi Mocek za ufundowanie nagród rzeczowych
- Panu Albinowi Pudlickiemu za ufundowanie pucharów
- Drukarni Leszno za wydrukowanie dyplomów.