Dnia 12 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Akademickiego Koła Interdyscyplinarnego. Tym razem prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk wygłosił wykład o cyberprzemocy, a następnie rozpoczął dyskusję o jej przyczynach, skutkach i sposobach zapobiegania. Uczniowie wypełnili anonimowe ankiety, poznali najważniejsze pojęcia związane z omawianym problemem i wraz z prowadzącym omówili kwestię hejterów i trolli internetowych. Prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk podawał wybrane przykłady praktyczne, aby lepiej zobrazować zagadnienia teoretyczne.
Na zakończenie uczniowie dostali propozycję wykonania projektu, który ma na celu wsparcie ogólnopolskiej akcji zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy.