W sobotę 16 kwietnia 2016 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się Drzwi Otwarte dla Gimnazjalistów. Rozpoczęły się o godzinie 10:00 tradycyjnie w auli szkoły, gdzie licznie przybyłym uczniom gimnazjów i ich opiekunom przedstawiony został film promujący szkołę. Pani dyrektor Krystyna Łasowska przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły oraz proponowane profile klas. Goście obejrzeć mogli występy taneczne i wokalne uczniów Kopenika. Zaprezentował się również szkolny zespół The Kopernix, który urozmaicał Drzwi Otwarte także przed i po części oficjalnej.
Po części artystycznej gimnazjaliści mieli możliwość udania się do poszczególnych klas i bliższego zapoznania z interesującymi ich profilami. Specjalnie w tym celu przygotowane zostały prezentacje multimedialne oraz pokazy doświadczalne z biologii i chemii.
Jeden z uczniów wcielił się w postać Mikołaja Kopernika i chętnie pozował do zdjęć na specjalnej ściance, czym zapewnił dodatkową atrakcję. W auli wydzielone zostało kino Kopernika, w którym wyświetlane były filmy dokumentujące wydarzenia z życia szkoły. W holu szkoły ustawione były specjalne stanowiska, poświęcone między innymi klasie Matury Międzynarodowej, projektom, w których biorą udział nasi uczniowie oraz organizacjom szkolnym i kołom zainteresowań. Gimnazjaliści mieli okazję nie tylko dowiedzieć się o przeprowadzanych w Koperniku inicjatywach, lecz także zadać obecnym uczniom wszystkie nurtujące ich pytania dotyczące codzienności ucznia II LO.

Zdjęcia: Mikołaj Adamski z kl.2e i Mikołaj Bensdorff z kl.1e