To typowy pasjonat. Charakteryzuje się wysoką motywacją do działania, pracowitością oraz wiarą we własne możliwości. Już w gimnazjum bierze udział w licznych konkursach geograficznych. Do Kopernika przychodzi jako finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego oraz laureat XV-go, XVI-go i XVII –go Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Jego wiedza na temat Wielkopolski – małej Ojczyzny, pozwoliła mu zająć II miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” w 2011r.
W liceum ogólnokształcącym poszerzał swoją wiedzę, korzystając z indywidualnego programu nauki.
Mikołaj Domagała konsekwentnie rozwijał własne pasje i już niebawem jako licealista odnosi sukces, zajmując wraz z kolegą II miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej "Marco Polo - odwaga, odkrywczość, operatywność", zorganizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, w grudniu 2014 r.
Najważniejszym wyzwaniem dla Niego był udział w Olimpiadzie Geograficznej. Swoje marzenie zaczyna realizować w drugiej klasie liceum. Podczas XLI Olimpiady Geograficznej kwalifikuje się do kolejnych etapów. Najpierw pisze pracę, zawierającą własne badania, okraszoną dużą liczbą map i wykresów. Jako mieszkaniec gminy Osieczna wybiera temat pracy: „Podobny potencjał gospodarczy - inne rozwiązania. Studium porównawcze gmin Osieczna i Wąsosz”. Komisja, pracująca przy Komitecie Okręgowym w Poznaniu oceniła pracę wysoko, przyznając 85pkt przy 100 możliwych.
Później były dwa etapy na szczeblu okręgowym, w którym wymagano od uczniów bardzo szerokiej wiedzy geograficznej. Okazało się, że jest to żywioł, w którym Mikołaj czuje się bardzo dobrze. Podczas zawodów okręgowych rozwiązuje 3 testy, quiz graficzny oraz prezentuje własną pracę na forum publicznym. Mikołaj wypada w obu częściach fantastycznie i w ten sposób pierwszy raz w historii naszej Szkoły, a być może i miasta, uczeń leszczyńskiego liceum zdobywa pierwsze miejsce w Wielkopolsce na Olimpiadzie Geograficznej.
To jednak nie koniec sukcesów - a bezdyskusyjny awans do III etapu zachęca Mikołaja do jeszcze bardziej intensywnych przygotowań. W Krośnie, w którym zorganizowano III etap XLI Olimpiady Geograficznej również pokonuje trzy podejścia testowe, wymagające zarówno rozległej znajomości przedmiotu, jak i praktycznych umiejętności posługiwania się mapą i jej odczytywaniem. Jego samozaparcie, opanowanie i solidne przygotowanie zaowocowały sukcesem i osiągnięciem tytułu FINALISTY XLI Olimpiady Geograficznej. Triumf ten przekłada się na 100% wyniku z matury z geografii na poziomie rozszerzonym. To efekt ogromnej pasji, talentu i co należy podkreślić - pracowitości.
Mając zapewniony najwyższy wynik na egzaminie maturalnym z geografii, angażuje się w przygotowania szkolnego konkursu geograficznego dla swoich koleżanek i kolegów, który odbył się wiosną zeszłego roku.
O tym, że geografia jest jego prawdziwą pasją, świadczy udział w szkolnych konkursach Traveller IQ i dwukrotne zajęcie I miejsca.
Obok geografii Mikołaj interesuję się także sportem. Wielokrotnie znalazł się w czołówce Mistrzostw Leszna i rejonu leszczyńskiego w lekkiej atletyce w rzucie oszczepem, co tylko potwierdza, że można jednocześnie osiągać sukcesy w nauce i w sporcie.
Wymienione sukcesy pokazują wielkie samozaparcie w dążeniu Mikołaja do celu, a z drugiej strony chęć zarażenia swoją pasją innych. Mikołaju życzymy Ci dalszych sukcesów w realizacji planów!