Erwin Krawczyk jest uczniem klasy dwujęzycznej humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Od samego początku dał się poznać jako wielki pasjonat i miłośnik historii. Jak przystało na prawdziwego humanistę ma szerokie spektrum zainteresowań od zagadnień prawnych poprzez historyczne, a na sferze kulturowej skończywszy.
Erwin posiada wyjątkowy zmysł. Który pozwala mu dokonać głębokich analiz zagadnień historycznych, zawsze stara się w sposób kreatywny rozwiązywać stawiane przed nim zadania. Kiedy zabiera głos w sprawach, które szczególnie go interesują potrafi na ich temat mówić bardzo długo i z wielkim entuzjazmem. W swoich zainteresowaniach Erwin ewoluował od systemów totalitarnych, aby ostatecznie znaleźć się w obozie zwolenników liberalizmu społeczno-gospodarczego.
Jednocześnie duży talent pedagogiczno-dydaktyczny spowodował, że będąc jeszcze uczniem naszej szkoły sam zajmował się edukacją rówieśników, prowadząc wykłady w PWSZ nt. „Tożsamość tułacza we współczesnym świecie” lub o Holocauście w zaprzyjaźnionym liceum.
Od pierwszej klasy Erwin brał udział w pracach kół zainteresowań o tematyce historycznej, działających w naszej szkole. Startował w licznych konkursach i olimpiadach historyczno-prawnych. Do jego największych sukcesów należy zaliczyć uzyskanie tytułu finalisty XLI Olimpiady Historycznej w 2015 roku, finalisty I Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, finalisty etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (2016r.),finalisty etapu okręgowego Olimpiady Teologii Katolickiej oraz konkursu wiedzy o prawie organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.
Oprócz konkursów i olimpiad Erwin był ważnym filarem drużyny II Liceum Ogólnokształcącego biorącej udział w rozgrywkach Ligii Historycznej, w której dwa lata z rzędu zajmował wraz z zespołem II miejsce (lata 2014 i 2015).
Będąc człowiekiem interesującym się otaczającym go światem Erwin brał udział w debatach oxfordzkich, występując jako mówca oraz pełniąc wielokrotnie funkcję Marszałka. Był również zaangażowany w projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Uniwersytet w Twojej szkole”. Był współautorem publikacji upamiętniającej sybiraków mieszkających w Lesznie pt. „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia leszczyńskich sybiraków. Zeszyt 2.”
Jak na prawdziwego humanistę przystało Erwin wspierał rozwój czytelnictwa w szkole pracując w Zespole ds. Promocji Czytelnictwa w Szkole, który to zespół popularyzował czytelnictwo literatury zarówno historycznej, jak i pięknej. Zaangażowany był też w akcję bookcrossingu.
Jednym z ostatnich działań Erwina w naszej szkole była pomoc w akcji „Żonkil”, mającej na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Poza angażowaniem się w działalność naukowo – społeczną, Erwin nie zapomniał o sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z faktu bycia uczniem Kopernika, uzyskując średnią 5,45.