Dnia 29 kwietnia 2016 r. pożegnaliśmy uczniów klas trzecich, którzy po trudach nauki
w Koperniku mieli wkrótce przystąpić do egzaminów maturalnych. W auli II LO zgromadzili się absolwenci, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika. Uroczystość poprowadzili Marta Wawrzyniak z kl. 2b i Jakub Wrocławski z kl. 2g.
Na początku uroczystości przekazano sztandar, nad którym opiekę tradycyjnie już sprawują uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Dotychczasowy poczet sztandarowy występował w składzie: chorąży Dawid Wołos oraz asystentki: Katarzyna Wigner i Natalia Wanga. Sztandar został przejęty przez nowy poczet w składzie: Damian Bogdański i Piotr Zuter oraz asystentki: Dominika Savva, Paulina Matuszczyk, Zuzanna Wilczyńska i Jagoda Hofman.
Następnie głos zabrała p. dyrektor Krystyna Łasowska, po niej swoje wystąpienie miała przewodnicząca Rady Rodziców, p. Bogna Rusiecka-Kłodnicka.
Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Barbara Poprawa, która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,88

Najlepszy Humanista Maturzysta: Erwin Krawczyk
Najlepszy Matematyk Maturzysta: Joanna Lewandowska
Najlepszy Lingwista Maturzysta: Michał Brudło
Najlepszy Przyrodnik Maturzysta: Jędrzej Jankowski
Najlepszy Geograf Maturzysta: Mikołaj Domagała
Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Szymon Dembiński
Osobowość wśród Maturzystów: Erwin Krawczyk

Sponsorami nagród dla nagrodzonych tytułami maturzystów byli Rada Rodziców, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego, p. Ryszard Hayn- były nauczyciel II LO i Radny Miasta Leszna, p. Eugeniusz Borowiak – emerytowany wieloletni wicedyrektor i nauczyciel matematyki naszego liceum, p. Marek Orchowski, absolwent II LO z roku 1996, p. Tomisław Tyrała – szef firmy Four Corners Builders.
Po przedstawieniu sylwetek wyróżnionych absolwentów szkolny zespół The Kopernix w składzie: p. Mateusz Gmura, ksiądz Konrad Rapior, Dawid z klasy 3c i Kuba z klasy 3f oraz Sandra Toś z klasy 1a wykonali utwór znany z repertuaru Grace Jones : „Libertango/ I’ve Seen That Face Before”.
Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią ocen 5,3 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, a także tym, którzy przez trzy lata godnie reprezentowali naszą szkołę na arenach sportowych. Nagrody ufundowane zostały przez miasto Leszno.


Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów były srebrne tarcze, wręczone uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Aż 86 uczniów odebrało srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym p. dyrektor Krystyna Łasowska wręczyła listy gratulacyjne.
Następnie odbył się premierowy pokaz teledysku niespodzianki, przygotowanego przez uczniów klasy 3d: Eryka, Maksymiliana, Tomasza i Norberta, w którym gościnnie wystąpiła dyrekcja, wychowawcy klas trzecich oraz inni przedstawiciele grona pedagogicznego, a który wprowadzał absolwentów w nastrój maturalny.
Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć uczniów, którzy prócz nauki i planowania swojej przyszłości znaleźli czas na pomoc i pracę społeczną w wolontariacie szkolnym. Doceniając zaangażowanie wolontariuszy uhonorowano pracę następujących uczennic: Marty Grys, Agnieszki Wawrzyniak i Anny Wieji z kl. 3a, Wojciecha Kozłowskiego i Macieja Paszka z kl. 3b, Karoliny Adamczak, Klaudii Gordziejewskiej i Katarzyny Wigner z kl. 3c, Aleksandry Giszczyńskiej i Barbary Poprawy z kl. 3d, Patrycji Tulewicz z kl. 3e, Michaliny Glapiak z kl. 3f oraz Katarzyny Sakulak, Dąbrówki Skorupińskiej i Igi Spychalskiej z kl. 3g.
Nie zapomniano również o absolwentach, którzy godnie reprezentowali Kopernika
na arenach sportowych - im podziękowania wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego.
Następnie opiekunki kroniki szkolnej, p. Monika Bieszczak , p. Agnieszka Jąder i p. Iwona Rakowska, wyraziły swoje podziękowanie Malwinie Stachowiak z kl. 3a za jej zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń z życia szkoły.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy została przyznana nagroda i tytuł Bibliofilius 2016 za największą ilość przeczytanych książek w czasie trzyletniej nauki w naszym liceum. Nagrodę i tytuł otrzymał uczeń klasy 3d Bartosz Staśkiewicz.
Wreszcie nadszedł moment, kiedy poszczególne klasy mogły wystąpić kolejno na środek, aby otrzymać świadectwa ukończenia liceum i nagrody książkowe z rąk swoich wychowawców.
Na zakończenie głos zabrali starości tegorocznej studniówki, Paulina Wojtko z klasy 3d oraz Filip Czternasty z klasy 3b, którzy w imieniu wszystkich absolwentów skierowali słowa podziękowania do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego II LO. Uroczystość zakończył brawurowy występ zespołu the Kopernix w składzie: p. Dariusz Różnicki, ksiądz Konrad Rapior, Barbara Kopydłowska z kl. 3b i Joanna Gruszecka z kl. 2d, z gościnnym udziałem pana wicedyrektora Tomasza Kopydłowskiego. Zespół, przy żywiołowym aplauzie zgromadzonej publiczności, wykonał utwór zespołu AC/DC „Highway To Hell”.

Zdjęcia: Mikołaj Adamski z kl.2e