01.06.2016r.na kortach ziemnych przy stadionie w Lesznie odbyły się II MISTRZOSTWA II LO W TENISIE ZIEMNYM.W turnieju uczestniczyło 14 zawodników: 6 kobiet i 8 mężczyzn.
Zawody rozgrywane były systemem pucharowym.
W kategorii kobiet:
I miejsce zajęła Katarzyna Ryndak IIc
II miejsce zajęła Weronika Lipowczyk Ib
III miejsce zajęła Aleksandra Cieślińska IIb

W kategorii mężczyzn:
I miejsce zajął Jakub Szańca IIe
II miejsce zajął Tomasz Przybylski IIe
III miejsce zajął Arkadiusz Nadolny Id

W turnieju uczestniczyli także:Weronika Janusz Ia,Maria Grabias Ib,Łukasz Świątek Ib,
Jan Prauziński IIb,Marcin Skupin IIb,Mikołaj Wyrzykowski IIb,Aleksander Nawrot IIf.

Zawody przebiegały w sportowej i miłej atmosferze.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Dziękujemy sponsorom:
Panu Jackowi Maciejeskiemu i Kamilowi Maciejeskiemu za udostępnienie kortów tenisowych,
Panu Sławomirowi Mocek za ufundowanie nagród,
Pani Cecylii Pudlickiej za ufundowanie pucharów i dyplomów.

Imprezę zorganizowały: Izabela Dąbrowska i Cecylia Pudlicka