W piątek 24 czerwca 2016 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość prowadzili Agata Ratajczyk z klasy 1b oraz Krystian Maćkowiak z klasy 2e, a uświetnili ją I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, Pan Adam Mytych, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Leszna, Pani Barbara Mroczkowska. Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Leszna, Pan Sławomir Mocek oraz Redaktor Naczelny Gazety „ABC”, Pan Antoni Neczyński.
Na wstępie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska podsumowała miniony rok szkolny i pogratulowała uczniom ich licznych osiągnięć i imponujących wyników w nauce. Następnie głos zabrał I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, Pan Adam Mytych, a po nim Radna Miasta Leszna, Pani Barbara Mroczkowska przekazała na ręce Pani Dyrektor symboliczny czek na kwotę 5000 złotych, wygraną w konkursie „Rowerowa szkoła 2016”, z przeznaczeniem na nowe stojaki do rowerów.

Następnie wręczone zostały statutowe nagrody dla najzdolniejszych uczniów naszej szkoły. Tytuły Copernicus I i Copernicus II przyznawane są co roku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią na danym poziomie klas. W tym roku były to Agnieszka Przybylska z klasy 1b z imponującą średnią ocen 5,7 oraz Jagoda Hofman z klasy 2c z równie imponującą średnią ocen 5,8.

Nadszedł czas na wyróżnienie uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz mogli poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,45 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Osobno za osiągnięcia sportowe w minionym roku szkolnym wyróżniona została Marta Murawska z klasy 2d, która odebrała stypendium sportowe z rąk Radnego Miasta Leszna, Pana Sławomira Mocka.

Następnie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska w towarzystwie wychowawców klas wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.

Następnie nagrodzono uczniów, którzy w ostatnich tygodniach odnieśli sukces w konkursach przedmiotowych. Osobno wręczone zostały dyplomy i podziękowania dla uczniów zaangażowanych w dwuletni międzynarodowy projekt Erasmus Plus „Science Lab in the Kitchen”. Na końcu szczególne podziękowania zostały skierowane do dyrekcji, całego grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji, a na ręce Pani Dyrektor zostały złożone kwiaty. Prowadzący życzyli wszystkim obecnym bezpiecznych i bogatych w niesamowite przeżycia wakacji. Zdjęcia: Patrycja Fortecka z klasy 2a