Przedstawiciele Szkolnego Parlamentu wraz z panią vice dyrektor Tonkiewicz odwiedzili cmentarze i zapalili znicze na grobach.