Tematem edycji konkursu w 2017 roku jest: „DEKADA GIERKA WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA I REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”. W każdej epoce są ciekawi ludzie i wydarzenia, a lata 70-te XX wieku kojarzą się wielu mieszkańcom regionu leszczyńskiego, jako „najlepsze” w dziejach PRL-u. Nadal żyją świadkowie tej dekady, którzy mają sporo do powiedzenia o tamtych czasach, jak również posiadają wiele dokumentów upamiętniających ich życie w tym okresie. Wspomnienia świadków, potwierdzone zdjęciami, listami, legitymacjami, itp. w wiarygodny sposób pozwolą ukazać indywidualne oceny epoki Edwarda Gierka.

Dyrektorów i nauczycieli szkół prosimy o rozpropagowanie wśród młodzieży idei konkursu, zaś uczniów zachęcamy do szerokiego udziału. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przygotowane zostały wartościowe nagrody, m.in. tablety i pozycje książkowe.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
Pliki do pobrania:
regulamin.pdf