W ramach projektu „Szkoła dziedzictwa”, realizowanego we współpracy z Bramą Poznania, grupa projektowa poznaje w Muzeum Okręgowym w Lesznie przeszłość naszego miasta.