Celem projektu organizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej jest wspieranie nauczycielek i nauczycieli w rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej filmu oraz inspirowanie do wykorzystywania dzieła filmowego w edukacji szkolnej. Ważnym elementem projektu jest stworzenie sieci Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej. Jednym z nich jest Adam Domalewski, doktorant w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM w Poznaniu, który przeprowadził w "Koperniku" warsztaty dla młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek języka polskiego.
Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy 2B rozpoczęły się krótkim quizem sprawdzającym ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania ikon filmowych oraz popularnych kadrów. Wartościowym wprowadzeniem do analizy fragmentów było wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak ujęcie, plan filmowy i jego rodzaje, montaż, dzięki czemu młodzież mogła swobodnie posługiwać się terminologią i nazywać zjawiska obserwowane na ekranie. Filmoznawca zwracał szczególną uwagę na znaczenie montażu oraz muzyki w tworzeniu nastroju, który wpływa na odbiór oglądanej przez nas filmowej opowieści. W czasie zajęć młodzież pracowała w grupach, dyskutując na temat obejrzanych, często po raz pierwszy, fragmentów takich filmów jak: "Turysta" R. Ostunda , "Osiem i pół" F. Felliniego, "Prorok" J. Audiarda, "Dzikość serca" D. Lyncha, czy "Vertigo" A. Hitchcocka. Warsztaty uświadomiły wszystkim, jak wiele elementów, często niezauważanych, składa się na fabułę filmu oraz, jak ważną rolę w budowaniu nastroju pełni, zwykle ignorowana, muzyka.
Podczas spotkania dla nauczycieli i nauczycielek filmoznawca przedstawił pomysł na stworzenie wspólnie z młodzieżą słownika podstawowych pojęć niezbędnych w edukacji filmowej. Na przykładzie fragmentu "Wielkiego piękna" P. Sorrentino analizowaliśmy współczesny obraz świętej funkcjonujący w popkulturze, a w odniesieniu do melodramatu "Głową w mur" F. Akina zwracaliśmy uwagę na sposób przedstawiania tematu emigracji we współczesnym kinie. Wspólnie stwierdziliśmy, że warto wykorzystywać w czasie lekcji choćby fragmenty, aby nauczyć młodzież świadomego odbioru dzieła filmowego.