Jednym z pierwszych pytań koleżanek i kolegów z grupy podczas pierwszych zajęć było: „Czy dla „Niego” będzie utworzona osobna grupa językowa? Bo przecież ON jest dwujęzyczny”!

Wypowiedzi naszego najlepszego lingwisty maturzysty na tych pierwszych lekcjach zaskoczyły chyba wszystkich – okazało się, że posługuje się językiem niemieckim właściwie biegle.Mateusz Wiśniewski, uczeń klasy Matury Międzynarodowej 3B, nazywany przez wszystkich po prostu „Wiśnią” nabył tę rzadką dzisiaj umiejętność biegłego posługiwania się językiem niemieckim przebywając w kraju naszych sąsiadów, oraz dzięki zawartym poprzez wymianę uczniowską przyjaźniom i znajomościom, rozmawiając na Skype i telefonicznie lub komunikując się poprzez blogi i maile. W ten sposób nauczył się posługiwać językiem naturalnym i żywym, który dopieszczał w naszym liceum gramatyki, leksyki oraz doskonaleniem różnych form, aby ten jego język stał się Hochdeutsch, a przestał być Umgangssprache.

Mateusz wykorzystywał swoje wiadomości i umiejętności reprezentując szkołę w konkursach języka niemieckiego, zdobywając między innymi:

• II miejsce w V Miejskim Konkursie Językowym pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna w roku 2015

• III miejsce w VI Miejskim Konkursie Językowym pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna w roku 2016

• III miejsce w VII Miejskim Konkursie Językowym pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna w roku 2017

• V miejsce w ogólnopolskim Konkursie „Deutschfreund” w roku 2015 i II miejsce w roku 2016

• IV miejsce w finale Konkursu Językowego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum

• wyróżnienie w I edycji Konkursu „Verstehen” Mogalo – rok 2016

• oraz bardzo dobry wynik w egzaminie próbnym Erprobungsprüfung von Test DaF, umożliwiającym podjęcie studiów w Niemczech, co jest celem i marzeniem Mateusza.

Mateusz reprezentował również szkołę w Konferencjach „Nachbarschaft mit Komplikationen – Tatsache oder Stereotyp” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, brał aktywny udział w grupowych Konkursach „Turbolandeskunde” organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz reprezentował szkołę w Olimpiadzie Języka Niemieckiego w roku 2015 i 2016.

W środę 26 kwietnia przystąpił do państwowego egzaminu z języka niemieckiego Test DaF, który jest na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), a jego pozytywny wynik zagwarantuje mu możliwość studiowania w Niemczech. Na uczelnię: Duale Hochschule Baden-Württemberg został już przyjęty, egzamin z języka to w przypadku Mateusza tylko formalność.

Powiedzieć o Mateuszu, że jest językowo uzdolniony, skromny i sympatyczny, to o wiele za mało. Jest niezwykle miłym młodym człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, który swoją osobowością działa bardzo pozytywnie na otaczające go osoby. Dla koleżanek i kolegów Mateusz stanowił autorytet w zakresie języka niemieckiego, chętnie pomagał w rozwiązywaniu trudniejszych zadań. Najbardziej lubi wypowiadać się na tematy techniczne w języku obcym, twierdząc, że są to konkretne i bardzo interesujące zagadnienia.

Mateusz jako uczeń klasy programu Matury Międzynarodowej świetnie posługuje się oczywiści językiem wykładowym w tej klasie czyli językiem angielskim. Tytuł dla Najlepszego Maturzysty Lingwisty 2017 dla Mateusza Wiśniewskiego jest w pełni zasłużony.Przygotowała:

Iwona Iwanowska