Bernard Busz od pierwszej klasy liceum, już jako uczeń klasy wstępnej programu matury międzynarodowej pre-IB wykazywał ponadwymiarowe zainteresowanie problematyką i zagadnieniami, jakie jeszcze wtedy kryły przed nim dziedziny nauki jakimi są biologia i chemia. Młody pasjonat i naukowiec, charakteryzuje się wysoką motywacją do działania, pracowitością oraz wytrwałością w dążeniu do celu. Potwierdza to przygotowana przez niego wraz z koleżanką Zofią Szlemp z klasy 3c praca badawcza pt. „Skrobia plastik przyszłości”, która przyniosła im sukces międzynarodowy. Zatem słuszne jest w przypadku Bernarda stwierdzenie - „Mądry człowiek nie czeka na okazje - sam je stwarza. ”

Po raz pierwszy swój projekt pt. „Skrobia plastik przyszłości” zaprezentowali podczas Regionalnego Konkursu E(x)plory 2016 we Wrocławiu.

Konkurs ten dał tym Młodym Naukowcom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.

Ich pomysł został doceniony na tyle, że na przełomie sierpnia i września 2016 roku zostali przyjęci na staż badawczo-rozwojowy we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie w profesjonalnym laboratorium (pracując na sprzętach firmy ChemIn pod nadzorem p. dr Doroty Pilakowskiej-Pietrus)mieli możliwość dopracowania swojego projektu naukowego.

Kolejnym krokiem do sukcesu był udział i reprezentacja Naszej Szkoły w Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7-Science on stage” na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, gdzie zdobyli wyróżnienie.

7 kwietnia 2017 r. na Regionalnym Konkursie E(x)plory 2017 r. we Wrocławiu Zofia Szlemp i Bernard Busz po raz drugi prezentowali swoją pracę.

Prestiżowe grono jurorów regionalnego etapu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Jolanta Saczko - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przyznało Zofii Szlemp i Bernardowi Buszowi akredytację na finał Konkursu Naukowego E(x)plory.

Jest to ogromny sukces, ponieważ z 200 zgłoszonych projektów, tylko 30 bierze udział w finale.

Kolejnym znaczącym wyróżnieniem jest nagroda specjalna od gospodarza konkursu Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Oprócz osiągnięć w świecie nauki Bernard bardzo angażuje się w życie szkoły i klasy.

Aktywnie działa w szkolnym wolontariacie i wzorowo pełni funkcji Zastępcy Przewodniczącego klasy.

Bernard interesuję się także sportem jego pasją jest siatkówka, dlatego przez trzy lata brał aktywny udział w Licealiadzie (III miejsce na etapie regionalnym), oraz prowadził zajęcia z siatkówki.

Biorąc pod uwagę całokształt Bernarda Busza najbardziej zachwyca jego wszechstronność oraz ogromne zaangażowanie przez cały okres jego nauki. Bernard wyróżniał się nie tylko na tle klasy, ale również na tle całej szkoły i swoim sumiennym podejściem do obowiązków ucznia oraz reprezentując szkołę na tak wielu konkursach stanowił swoistą wizytówkę II LO.

Jako twój opiekun naukowy jestem przekonana, że doświadczenia zdobyte podczas pracy przy projekcie pt. „Skrobia plastik przyszłości” zostaną przez Ciebie dobrze wykorzystane w dalszym życiu poza murami Kopernika.

Czuje się zaszczycona, że spotkamy się jeszcze podczas Gdynia E(x)plory Week, gdzie będziesz brał udział w Finale Konkursu Naukowego E(x)plory 2017.Opinię przygotowała

Anna Władkowska