Zofia Szlemp z klasy 3c, o profilu biologiczno-chemicznym, jest zakręcona na punkcie ekologii. Jej zainteresowania związane z ochroną środowiska sięgają gimnazjum, gdzie zajęła się problemem ilości wytwarzanych śmieci. Temat wrócił w pierwszej klasie liceum podczas lekcji chemii, gdy zrodził się pomysł stworzenia materiału alternatywnego dla tworzyw sztucznych.
Zofia wykazała zainteresowanie tym tematem i wraz kolegą Bernardem Buszem z klasy 3b przygotowali pracę badawczą pt. „Skrobia plastik przyszłości”.
Zatem słuszne jest w przypadku Zosi stwierdzenie - „Jest jedna zasadnicza rzecz określająca wyjątkowość człowieka - pasja”.
Po raz pierwszy swój projekt pt. „Skrobia plastik przyszłości” zaprezentowali podczas Regionalnego Konkursu E(x)plory 2016 we Wrocławiu.
Konkurs ten dał tym Młodym Naukowcom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.
Ich pomysł został doceniony na tyle, że na przełomie sierpnia i września 2016 roku zostali przyjęci na staż badawczo-rozwojowy we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie w profesjonalnym laboratorium mieli możliwość dopracowania swojego projektu naukowego.
Kolejnym krokiem do sukcesu był udział i reprezentacja Naszej Szkoły w Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7-Science on stage” na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, gdzie zdobyli wyróżnienie.
7 kwietnia 2017 r. na Regionalnym Konkursie E(x)plory 2017 r. we Wrocławiu Zofia Szlemp i Bernard Busz po raz drugi prezentowali swoją pracę.
Prestiżowe grono jurorów regionalnego etapu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Jolanta Saczko - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przyznało Zofii Szlemp i Bernardowi Buszowi akredytację na finał Konkursu Naukowego E(x)plory.
Jest to ogromny sukces, ponieważ z 200 zgłoszonych projektów, tylko 30 bierze udział w finale.
Kolejnym znaczącym wyróżnieniem jest nagroda specjalna od gospodarza konkursu Wrocławskiego Parku Technologicznego.
Przy jej wręczaniu Naukowcy z Kopernika usłyszeli od dr inż. Agnieszki Kowalskiej kierownika laboratoriów we Wrocławskim Parku Technologicznym, że jest pod wrażeniem jak wielki postęp poczynili w badaniach.
Zofia Szlemp miała możliwość zaprezentowania projektu „Skrobia plastik przyszłości” podczas Pikniku Naukowego zorganizowanego przez Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie.
Oprócz osiągnięć w świecie nauki Zofia jest również finalistką XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie zdobyła indeks na jeden z zaproponowanych kierunków.
Zofia bardzo chętnie angażowała się też w życie klasy i szkoły. Brała czynny udział w organizacji apelu z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS oraz pomagała przy organizacji Dnia Nauki „Między Biologią a Chemią”.
Wymienione sukcesy pokazują wielkie samozaparcie w dążeniu Zofii do celu, a z drugiej strony chęć zarażenia swoją pasją innych.
Zofio jako twój opiekun naukowy jestem przekonana, że doświadczenia zdobyte podczas pracy przy projekcie pt. „Skrobia plastik przyszłości” zostaną przez Ciebie dobrze wykorzystane w dalszym życiu poza murami Kopernika.
Czuje się zaszczycona, że spotkamy się jeszcze podczas Gdynia E(x)ploryWeek, gdzie będziesz brał udział w Finale Konkursu Naukowego E(x)plory 2017.
Przygotowała: Anna Władkowska