• „Określenie momentu kulminacji rójki metodą pułapek feromonowych i zbadanie wpływu drzewostanu na liczebność samców brudnicy mniszki Lymantria monacha na terenie Leśnictwa Górzno”
• „Badanie wpływu fitoremediacyjnych właściwości gorczycy sarepskiej Brassica juncea na wzrost i rozwój lnu zwyczajnego Linum u si ta ti ssi mum w warunkach stresu glebowego”
• „Badanie wpływu zanieczyszczeń na stan wywłócznika kłosowego Myriophyllum spicatum oraz zmiany w jego budowie komórkowej”
• „Sok z rzodkiewki Raphanus sativus var. sativus i aronii czarnej Aronia melanocarpa jako nowatorski wskaźnik pH”

Co łączy te jakże różne prace badawcze? Łączy je jedna osoba, ich autorka, Jagoda Hofman z kl. 3c i to ona otrzymuje tytuł „Najlepszego przyrodnika maturzysty”.

Realizacja indywidualnego toku nauczania umożliwia jej rozwijanie pasji jaką są nauki przyrodnicze: biologia i chemia i to z nich osiągnęła największe sukcesy. Jagoda jest finalistką etapu centralnego 31. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i finalistką etapu okręgowego 30. i 32 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Brała też udział w 45. i 46. Olimpiadzie Biologicznej, gdzie została finalistką etapu okręgowego. Jagoda dwukrotnie reprezentowała szkołę w „Konkursie naukowym E(x)plory” we Wrocławiu. Jej praca badawcza tak bardzo spodobała się jury konkursu, że zaproponowano jej poprowadzenie w czasie wakacji cyklu warsztatów dla dzieci we Wrocławskim Parku Technologicznym. We wrześniu ubiegłego roku reprezentowała również szkołę na Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie – Science on Stage”. Swoją pracę badawczą zgłosiła również do „Konkursu na pracę badawczą”, który odbył się w naszej szkole w ramach Dnia Nauki MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ i odniosła zwycięstwo. Jagoda zajęła też I miejsce w V Szkolnym Konkursie Wiedzy o AIDS.

Jagoda zawsze chętnie angażowała się w promocję nauk przyrodniczych i klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Wielokrotnie z wielką pasją prowadziła zajęcia dla zaprzyjaźnionych przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, a w czasie zeszłorocznego Leszczyńskiego Pikniku Naukowego to jej warsztaty dla dzieci cieszyły się największą popularnością. Zawsze mogłyśmy liczyć na jej pomoc w organizacji Dnia Nauki MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ, gdzie czarowała słuchaczy prezentując swoje prace naukowe.

Mimo wielu obowiązków związanych z nauką biologii Jagoda znajduje czas na naukę innych przedmiotów szkolnych. Szkołę kończy ze średnią ocen 5,95 uzyskując oceny celujące niemal ze wszystkich przedmiotów.

Jagoda posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres podstawy programowej z biologii dla liceów ogólnokształcących. W celu rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy chętnie korzystała z dodatkowych pomocy naukowych i literatury fachowej. Jagoda posiada bardzo wysokie możliwości rozumowania, uogólniania faktów, rozumienia znaczeń i widzenia powiązań między nimi. Posiada wielką ciekawość poznawczą. Opanowała umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niej zjawisk.

Biorąc pod uwagę całokształt dorobku Jagody największe wrażenie robi jej wszechstronność i olbrzymie zaangażowanie przez cały okres jej nauki. Jagoda wyróżniała się na tle nie tylko klasy, ale również szkoły i swoim podejściem do obowiązków ucznia oraz reprezentowaniem szkoły na Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz Konkursie Naukowym Explory stanowiła swoistą wizytówkę naszego liceum. 


Przygotowała: Katarzyna Borowiak