Dnia 28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich, którzy na kilka dni przed egzaminami maturalnymi stali się pełnoprawnymi abiturientami II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. W auli szkoły zgromadzili się uczniowie klas trzecich, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika. Uroczystość poprowadzili Marta Wawrzyniak z kl. 3b i Jakub Wrocławski z kl. 3g.

Na początku uroczystości przekazano sztandar, nad którym opiekę tradycyjnie już sprawują uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Dotychczasowy poczet sztandarowy występował w składzie: chorąży Damian Bogdański i Piotr Zuter oraz asystentki: Dominika Savva, Paulina Matuszczyk, Zuzanna Wilczyńska i Jagoda Hofman. Sztandar został przejęty przez nowy poczet w składzie: chorąży Miłosz Korylak i Szymon Durka oraz asystentki: Natalia Muszyńska, Wiktoria Matyla, Wiktoria Jaskólecka i Paulina Winiecka..

Następnie głos zabrała p. dyrektor Krystyna Łasowska, po niej swoje wystąpienie miała przedstawicielka Rady Rodziców, p. Beata Karmińska.
Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Jagoda Hofman, która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,95

Najlepszy Humanista Maturzysta: Krzysztof Colbert
Najlepszy Humanista Maturzysta: Maciej Stróżycki
Najlepszy Matematyk Maturzysta: Paweł Nadolny
Najlepszy Lingwista Maturzysta: Mateusz Wiśniewski
Najlepszy Przyrodnik Maturzysta: Bernard Busz
Najlepszy Przyrodnik Maturzysta: Jagoda Hofman
Najlepszy Przyrodnik Maturzysta: Zofia Szlemp
Najlepszy Przyrodnik Maturzysta: Michał Jezierski
Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Juliusz Gosieniecki
Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Jakub Szańca
Najlepszy Aktywny Wolontariusz Absolwent: Agnieszka Wirbel

Sponsorami nagród dla nagrodzonych tytułami maturzystów byli Rada Rodziców, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego, p. Ryszard Hayn - były nauczyciel II LO i Radny Miasta Leszna, p. Eugeniusz Borowiak – emerytowany wieloletni wicedyrektor i nauczyciel matematyki naszego liceum, p. Marek Orchowski, absolwent II LO z roku 1996, Sławomir Pauch - właściciel salonu firmowego Viessmann oraz p. Tomisław Tyrała - dyrektor firmy Penny Spence Tomi Tyrala Four Corners Builders.
Po przedstawieniu sylwetek wyróżnionych absolwentów szkolny przyszedł czas na akcent muzyczny. W niezwykły klimat wszystkich obecnych w auli II LO wprowadził duet w składzie ksiądz Konrad Rapior i Joanna Gruszeczka z kl. 3d, którzy wykonali utwór „Pierścień spokoju”.

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali średnią ocen 5,43 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, a także tym, którzy przez trzy lata godnie reprezentowali naszą szkołę na arenach sportowych. Nagrody ufundowane zostały przez miasto Leszno.
Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów były srebrne tarcze, wręczone uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odebrali srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym p. dyrektor Krystyna Łasowska wręczyła listy gratulacyjne.
Następnie na scenie ponownie pojawiła się Joanna Gruszeczka z klasy 3d, która z towarzyszeniem zespołu The Kopernix wykonała utwór „Oceans” zespołu Hillson United.
Wśród wyróżnionych w tym dniu znaleźli się również uczniowie, którzy poświęcali czas na pomoc i pracę w wolontariacie szkolnym. Opiekunka szkolnego wolontariatu, p. Bogna Spychalska podziękowała uczniom, którzy przez trzy lata byli aktywnymi działaczami społecznymi Kopernika.

Po uhonorowaniu wolontariuszy nadszedł czas na słowa uznania dla uczniów, którzy pełnili funkcję szkolnych fotografów podczas wielu imprez szkolnych. Opiekunki kroniki szkolnej,p. Monika Bieszczak , p. Agnieszka Jąder i p. Iwona Rakowska wyraziły swoje podziękowanie Patrycji Forteckiej z kl. 3a i Mikołajowi Adamskiemu z kl. 3e za ich zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń z życia szkoły.

Po raz drugi w historii szkoły została przyznana nagroda i tytuł Bibliofilius 2017 za największą ilość przeczytanych książek w czasie trzyletniej nauki w naszym liceum. Nagrodę i tytuł otrzymał uczeń klasy 3a Krzysztof Colbert.

Następnie głos zabrała p. Monika Bieszczak, która podziękowała Marcie Wawrzyniak z kl. 3b i Jakubowi Wrocławskiemu z kl. 3g oraz Krystianowi Markowiakowi z kl. 3e za szczególne zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych w II LO.
Wreszcie nadszedł moment, kiedy poszczególne klasy mogły wystąpić kolejno na środek, aby otrzymać świadectwa ukończenia liceum i nagrody książkowe z rąk swoich wychowawców.
Na koniec wszystkich zgromadzonych w auli Kopernika czekały dwie muzyczne niespodzianki. Najpierw grupa uczniów klas trzecich pod przewodnictwem Mai Karmińskiej z kl. 3g wykonała a capella utwór napisany i skomponowany przez tegorocznych maturzystów Kopernika. Uroczystość zakończył brawurowy występ Krzysztofa Colberta z kl. 3a, któremu towarzyszył zespół The Kopernix.


Tekst: p. Agnieszka Jąder i p. Monika Bieszczak
Zdjęcia: Olivia Turbańska z kl. 1b2