25 maja uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie brali udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu Kontenery Kultury. Spotkanie odbyło się sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszno i prowadzili je Pan Radny Adam Kośmider i Przewodniczący Rady Miasta pan Sławomir Szczot. Gośćmi specjalnymi konsultacji byli: Pan Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak i Pan Wiceprezydent Miasta Leszna Piotr Jóźwiak. Młodzież bardzo pozytywnie odniosła się do pomysłu realizacji projektu Kontenery Kultury oraz przeprowadzenia w takiej formie konsultacji.