W piątek 23 czerwca 2017 r. uroczyście, ale i radośnie zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość prowadzili Kinga Markowska oraz Kacper Tobółka z klasy 1e. Na wstępie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska podsumowała miniony rok szkolny i pogratulowała uczniom ich licznych osiągnięć i imponujących wyników w nauce.

Następnie wręczone zostały statutowe nagrody dla najzdolniejszych uczniów naszej szkoły. Tytuły Copernicus I i Copernicus II przyznawane są co roku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią na danym poziomie klas. W tym roku były to Jagoda Giera z klasy 1d z imponującą średnią ocen 5,88 oraz Agnieszka Przybylska z klasy 2b z równie imponującą średnią ocen 5,75.

Nadszedł czas na wyróżnienie uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz mogli poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,47 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Nagrody ufundowane zostały przez Miasto Leszno.

Następnie na scenie pojawił się szkolny zespół The Kopernix, który zaprezentował utwór „Marchewkowe pole” z repertuaru Lady Pank. Warto zauważyć, że skład zespołu został specjalnie na tą okazję wzmocniony przez pana wicedyrektora Tomasza Kopydłowskiego oraz pana Przemysława Borowiaka, nauczyciela matematyki, którzy dołączyli do nauczycieli - filarów zespołu, czyli pana Mateusza Gmury, nauczyciela języka angielskiego i księdza Konrada Rapiora, od dłuższego czasu wspierających w tym szkolnym przedsięwzięciu muzycznym uczennice i uczniów Kopernika.

Pani Dyrektor Krystyna Łasowska w towarzystwie wychowawców klas wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Następnie nagrodzono uczniów, którzy w ostatnich tygodniach odnieśli sukces w konkursach przedmiotowych, a pan Przemysław Borowiak podsumował szkolną akcję „KopernikNaRowerze” i „KopernikBiega”, zapraszając wszystkich do rywalizacji w wakacje. Na końcu szczególne podziękowania zostały skierowane do dyrekcji, całego grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji, a na ręce Pani Dyrektor zostały złożone kwiaty. Prowadzący życzyli wszystkim obecnym bezpiecznych i bogatych w niesamowite przeżycia wakacji, a zespół The Kopernix wykonał utwór Elektrycznych Gitar „To już jest koniec”.

Zdjęcia: Mikołaj Bensdorff