Uczniowie Kopernika brali udział w badaniach archeologicznych prowadzonych w Lesznie. W trakcie prowadzonych prac badawczych zarejestrowano pozostałości osady z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Koło archeologiczne działające przy II LO w Lesznie mogło brać udział w badaniach, które miały wielki wpływ na poznanie przeszłości naszego miasta sprzed okresu lokacji. W trakcie badań zostały zarejestrowane pozostałości po paleniskach i piecach, zadokumentowano również ziemiankę z okresu średniowiecza. Do najciekawszych zabytków ruchomych należał przęślik gliniany - niezbędny przedmiot w procesie produkcji przędzy oraz żarna kamienne rotacyjne, dzięki którym pozyskiwano mąkę. Na stanowisku w części północnej została również uchwycona warstwa kulturowa, związana z ludnością zamieszkującą ten obszar w dawnych wiekach.

 

#historiaa