25 października 2017 roku miało miejsce podsumowanie interdyscyplinarnego projektu klasy 3 objętej programem Matury Międzynarodowej, mianowicie Group 4 Project. Zagadnieniem przewodnim tegorocznego projektu były sole ,których właściwości i możliwości zostały zbadane przez zespoły biologów, chemików oraz fizyków.
Zagadnienia jaki zajęli się młodzi badacze dotyczyły m.in. wpływu różnych stężeń chlorku sodu na szybkość osmozy , szybkość denaturacji białka kurzego czy też wzrost wydłużeni owy pędu fasoli a także badanie przewodnictwa soli, mierzenie różnego ph soli czy też sprawdzanie punktu wrzenia różnych soli lub współczynnika załamania światła w zależności od różnego stężenia soli kuchennej.