W 2017 roku dzięki inicjatywie, determinacji i wysiłkom księdza Konrada Rapiora, przy wsparciu p. Dariusza Różnickiego uczniowie Kopernika będą mogli przygotowywać się do różnych występów artystycznych w odnowionej salce prób, która nabrała nowocześniejszego wyglądu. Teraz nasze próby będą jeszcze bardziej przyjemne i mamy nadzieję, że zaangażowanie miłośników muzyki będzie jeszcze bardziej owocne.