W piątek koło archeologiczne działające w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie brało udział w badaniach prowadzonych w kościele oo. Franciszkanów w Kaliszu.
Początki historii kościoła sięgają połowy XIII wieku, kiedy książę Bolesław Pobożny zaczął budować na miejscu wcześniejszej drewnianej budowli kościół murowany. Najstarszą częścią istniejącego klasztoru jest prezbiterium. Właśnie tutaj dzięki funduszom unijnym rozpoczęła się rewitalizacja klasztoru połączona z zakładaniem ogrzewania podłogowego. Dzięki pracom budowlanym możliwe stało się zdjęcie starej posadzki i przeprowadzenie badań archeologicznych. Po zdjęciu płytek posadzkowych odkryto kilkudziesięciocentymetrową warstwę piachu zasypiskowego. Był on prawdopodobnie związany z odbudową klasztoru po spaleniu w 1914 roku przez wojska niemieckie. Budowla została odbudowana, tracąc częściowo swój gotycki charakter, jednocześnie to prawdopodobnie wtedy zasypano piaskiem stare sklepienia podziemi i położono nową posadzkę. Podczas badań udało się zarejestrować sklepienia krypt biegnących pod prezbiterium, a w części północnej budowli znaleziono wejście do krypty zabezpieczone płytą z kwarcytu. Płyta została umieszczona nad wejściem w latach 40-tych XX wieku o czym świadczyły fragmenty poniemieckich dokumentów, które użyto jak materiał uszczelniający (zamiast pakuł). Po odsłonięciu wejścia prowadzący badania p. Aleksander Starzyński postanowił wstrzymać się z eksploracją podziemi ze względu na zagrożenie ze strony grzybów i drobnoustrojów. Zbadano tylko wejście do krypty, gdzie na ścianie odkryto nazwiska wraz z datą 1949 rok, które potwierdzały domniemania o ostatnich pracach przy podziemiach. Ostatecznie po wykonaniu dokumentacji fotograficznej postanowiono wstrzymać dalszy etap prac, aż do przybycia komisji konserwatorskiej, która miała zadecydować o dalszych losach znaleziska.

 

#historiaa