Etap pisemny szkolnego konkursu języka angielskiego English Combat odbędzie się we wtorek 13-go marca na trzeciej godzinie lekcyjnej. Zapraszamy do sal 17B lub P2 wszystkich, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie. Lista uczestników wraz z przydziałem do sal jest wywieszona obok sekretariatu. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.
Pliki do pobrania:
ec_regulamin_2.doc