Dnia 27 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich, którzy na kilka dni przed egzaminami maturalnymi odebrali z rąk wychowawców świadectwa ukończenia szkoły stając się tym samym pełnoprawnymi abiturientami II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. W auli szkoły zgromadzili się uczniowie klas trzecich, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika. Uroczystość poprowadzili Agata Ratajczyk z kl. 3b i Kamil Szaferski z kl. 3f.
Na początku uroczystości przekazano sztandar, nad którym opiekę tradycyjnie już sprawują uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Następnie głos zabrała p. dyrektor Krystyna Łasowska, po niej swoje wystąpienie miał przewodniczący Rady Rodziców, p. Mirosław Perzyński.
Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Agnieszka Przybylska z kl. 3b,
która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,89

Najlepszy Humanista Maturzysta: Kamil Dudka z kl. 3a
Najlepszy Historyk Maturzysta: Aleksander Ługowski z kl. 3b
Najlepszy Matematyk Maturzysta: Adam Zmuda z kl. 3e
Najlepszy Lingwista Maturzysta: Samson Davydov z kl. 3b
Najlepszy Geograf Maturzysta: Bogna Jaszczak z kl. 3e
Najlepszy Geograf Maturzysta: Michał Świętek z kl. 3e
Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Jędrzej Olejniczak z kl. 3f
Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Renata Tomczak z kl. 3b

Sponsorami nagród dla nagrodzonych tytułami maturzystów byli Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego, p. Ryszard Hayn - były nauczyciel II LO i Radny Miasta Leszna, p. Eugeniusz Borowiak – emerytowany wieloletni wicedyrektor i nauczyciel matematyki naszego liceum oraz p. Marek Orchowski, absolwent II LO z rocznika 1996.
Po przedstawieniu sylwetek wyróżnionych absolwentów szkolny przyszedł czas na akcent muzyczny. Na scenie auli Kopernika pojawiły się Zuzanna Kalinowska i Oliwia Jakubowska z kl. 3g oraz Agata Ratajczyk z kl. 3b, które zaśpiewały utwór „Simply the best”. Na pianinie towarzyszył im Andrzej Szal z kl. 3e, na saksofonie Cezary Kaminiarz z kl. 3b, na perkusji Jędrzej Walkowiak z kl. 2g, na gitarze basowej p. Dariusz Różnicki oraz na gitarze elektrycznej ksiądz Konrad Rapior.
Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią ocen 5,5 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów były srebrne tarcze, wręczone uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odebrali srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym p. dyrektor Krystyna Łasowska wręczyła listy gratulacyjne. Następnie na scenie ponownie pojawiły się Zuzanna Kalinowska i Oliwia Jakubowska, które z towarzyszeniem zespołu The Kopernix wykonały utwór „I want to break free” zespołu Queen.
Wśród wyróżnionych w tym dniu znaleźli się również uczniowie, którzy poświęcali czas na pomoc i pracę społeczną w wolontariacie szkolnym. Pani wicedyrektor Jolanta Tonkiewicz oraz opiekunka szkolnego wolontariatu, p. Bogna Spychalska podziękowały uczniom, którzy przez trzy lata byli aktywnymi działaczami społecznymi Kopernika.
Opiekunki kroniki szkolnej wyraziły swoje podziękowanie Mikołajowi Bensdorffowi za zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń z życia szkoły.
Na wyróżnienie zasłużyli również absolwenci, którzy godnie reprezentowali Kopernika na arenach sportowych. Podziękowania tym uczniom wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego.
Na szczególne podziękowania zapracowali również uczniowie, którzy działając w zespole The Kopernix przygotowali wiele występów artystycznych prezentowanych nie tylko na scenie szkolnej, ale także na terenie sąsiadujących województw. Opiekunowie zespołu p. Dariusz Różnicki, ks. Konrad Rapior oraz p. wicedyrektor Tomasz Kopydłowski wręczyli nagrody Agacie Ratajczyk z kl. 3b, Zuzannie Kalinowskiej z kl. 3g, Oliwii Jakubowskiej z kl. 3e, Agnieszce Wieczorek z kl. 3a, Marii Grys z kl. 3b, Cezaremu Kaminiarzowi z kl. 3b oraz Andrzejowi Szali z kl. 3e.
Wyrazy wdzięczności złożone zostały również uczniom zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie uroczystości i imprez szkolnych. Pani wicedyrektor Jolanta Tonkiewicz wręczyła podziękowania Agacie Ratajczak, Natalii Nowackiej, Patrycji Spychaj oraz Kamilowi Szaferskiemu. Chwilę później zgromadzeni w auli Kopernika usłyszeli ostatni utwór wieczoru, piosenkę „Angel” w wykonaniu Agaty Ratajczyk, której na skrzypcach towarzyszyła Agnieszka Wieczorek.
Wreszcie nadszedł też jeden z najważniejszych momentów, kiedy poszczególne klasy mogły wystąpić kolejno na środek, aby otrzymać świadectwa ukończenia liceum i nagrody książkowe z rąk swoich wychowawców.
Ostatnim punktem uroczystości były kwiaty, upominek dla szkoły w postaci głośników oraz słowa podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego złożone przez przedstawicieli uczniów klas trzecich. „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to koniec początku”. Tym słowami pożegnał się kolejny rocznik absolwentów Kopernika.
Tekst: p. Agnieszka Jąder
Zdjęcia: Olivia Turbańska z kl. 2b2