W piątek 22 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, po raz pierwszy połączone dla klas drugich gimnazjum i klas pierwszych i drugich liceum. Uroczystość prowadzili licealiści Kinga Markowska z kl. 2a oraz Kacper Tobółka z klasy 2e. Na wstępie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska podsumowała miniony rok szkolny i pogratulowała uczniom ich licznych osiągnięć i imponujących wyników w nauce. Następnie wręczone zostały statutowe nagrody dla najzdolniejszych uczniów II LO. Tytuły Copernicus I i Copernicus II przyznawane są co roku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią na danym poziomie klas. W tym roku były to Maria Markowiak i Karolina Surdyk z klasy 1e z imponującą średnią ocen 5,8 ora Jagoda Giera z klasy 2d z równie imponującą średnią ocen 5,7. Wyróżniono także uczniów i uczennice Zespołu Szkół nr 2, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz mogli poszczycić się osiągnięciami sportowymi. W liceum stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,4 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Przyznano również stypendium sportowe. W gimnazjum kryterium przyznania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce była średnia ocen 5,82. Tak wysokim osiągnięciem mogły poszczycić się dwie osoby: Anna Ginter ze średnią 5.88 z klasy 2b oraz Dobrawa Karaś ze średnią 5.87 z klasy 2d. Nagrody ufundowane zostały przez Miasto Leszno. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Marcelina Zalesińska z klasy 2a gimnazjum, która wykonała utwór „Pół kroku stąd”, a później na scenie pojawił się szkolny zespół The Kopernix, który zaprezentował utwór „I Want to Break Free” z repertuaru grupy Queen. Następnie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w ostatnich tygodniach odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych, a także podziękowano za wszystkie sukcesy sportowcom reprezentującym różnorodne dyscypliny sportowe. Na końcu szczególne podziękowania zostały skierowane do Dyrekcji, całego Grona Pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji, a na ręce Pani Dyrektor zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli Parlamentu Uczniowskiego. Prowadzący pożegnali wszystkich zgromadzonych życzeniami bezpiecznych i bogatych w niesamowite przeżycia wakacji, a zespół The Kopernix wykonał utwór Tiny Turner „Simply the Best”. Zdjęcia: Olivia Turbańska z kl. 2b2