IB Year Twośrednia ocen klasy 3b na zakończenie szkoły: 4,29klasę z Maturą Międzynarodową ukończyło 30 osób

świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 13 osóbaż 4 osoby zostały wyróżnione prestiżowymi tytułami dla najlepszych maturzystów:Agnieszka Przybylska - Primus Inter Pares

Samson Davydov - Najlepszy Maturzysta Lingwista

Wojciech Ługowski – Najlepszy Maturzysta Historyk

Renata Tomczak - Najlepszy Maturzysta SportowiecIB Year One:klasa 2b1

średnia ocen klasy: 4,21

świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 7 osóbklasa 2b2

średnia ocen klasy: 4,31

świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 9 osóbpre-IB:klasa 1b1

średnia ocen klasy: 4,73

świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 18 osóbklasa 1b2

średnia ocen klasy: 4,83

świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 18 osóbGRATULUJEMY ŚWIETNYCH WYNIKÓW!