Koło Archeologiczne działające przy II LO w Lesznie brało udział w badaniach archeologicznych, które prowadzone były w Czaczu przez absolwenta naszego liceum p. Mikołaja Nowakowskiego. W trakcie prac badawczych zarejestrowano ok. 170 obiektów spośród których najciekawszym była studnia z Okresu Wpływów Rzymskich. Studnia zachowała się w doskonałym stanie, szczególnie ciekawa była cembrowina, która składała się drewnianych specjalnie dociętych i dopasowanych desek dębowych. Podczas badań odkryto również grób oraz liczne dołki posłupowe, będące fragmentami konstrukcji większych obiektów, jamy i paleniska. Uczniowie II LO mogli zapoznać się w trakcie wyjazdu ze specyfiką pracy archeologa.