W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące rekrutacji do II LO na rok szkolny 2019/2010, napływające od rodziców gimnazjalistów i uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, w środę 26 września 2018 r. w naszej szkole zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych rekrutacją. Rozpoczęło się ono o godzinie 17:00 w auli szkoły, gdzie licznie przybyłych rodziców i uczniów powitała pani dyrektor Krystyna Łasowska, która szczegółowo przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły oraz proponowane profile klas, a także odpowiadała na pytania zadawane przez rodziców. Program Matury Międzynarodowej zaprezentowała jego koordynatorka, pani Jolanta Perczak. Goście obejrzeć mogli występ taneczny uczennic Kopenika oraz krótki film promujący szkołę i doskonale wprowadzający w klimat II LO. Ponadto zaprezentował się szkolny zespół The Kopernix, który zapewnił oprawę muzyczną.

W holu szkoły ustawione były specjalne stanowiska przedstawiające poszczególne przedmioty szkolne, działalność szkolnej grupy wolontariatu i samorządu uczniowskiego oraz aktywność sportową naszych uczniów. Przybyli goście mieli okazję nie tylko dowiedzieć się o realizowanych w Koperniku inicjatywach, lecz także zadać obecnym na stoiskach uczniom nurtujące ich pytania dotyczące codzienności ucznia II LO.

Wrześniowe spotkanie informacyjne, poprzedzające Drzwi Otwarte zaplanowane na kwiecień 2019 roku, spotkało się z dużym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów do naszej szkoły i mamy nadzieję, że zachęciło ich do podjęcia nauki w Koperniku.