W październiku na lekcjach religii w klasach trzecich (a, d, e, f, g), w związku z tematami o powołaniu gościem była siostra Marianna - nazaretanka.
Opowiadała o powołaniu, o swojej drodze do zakonu, o nazaretankach, ślubach zakonnych oraz o swojej codziennej pracy w Domu Dziecka w Lesznie.
Chętnie też odpowiadała na pytania uczniów.