Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką zakładki do książki. Mogą być użyte dowolne materiały, które nie brudzą i nie niszczą książek. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę, do której należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.

KONKURS TRWA od 05.11.2018 do 30.11.2018

Prace należy dostarczać do 30.11.2018 do biblioteki szkolnej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.12.2018

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej i u pani Magdaleny Wojtkowiak