Pan Mariusz Olbromski jest dyrektorem Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Urodził się w Lubaczowie. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył filologię klasyczną i polską. Jest autorem książek, m. in.: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione”, „W poszukiwaniu zagubionych miejsc”, „Legendy znad Ikwy”, „Róża i kamień. Podróże na Kresy”, „Dwa skrzydła nadziei”, a także opracowania o charakterze naukowo-dokumentacyjno- albumowym „Pomniki pisarzy i poetów polskich na dawnych Kresach Południowych Rzeczypospolitej. To wielokrotny laureat konkursów literackich, m. in.: Ogólnopolskiego Konkursu „U progu Kresów”.
Podczas spotkania autor przedstawił historię życia i twórczości Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, a także zaprezentował ich dom, a obecnie Muzeum, które było i jest istotnym ośrodkiem życia kulturalnego oraz miejscem spotkań literatów i muzyków. Następnie autor przedstawił życiorys Juliusza Słowackiego i wskazał powiązanie z przypadającą 11 listopada rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem Juliusz Słowacki był ulubionym poetą Józefa Piłsudskiego. Mariusz Olbromski zaprezentował swoją twórczość inspirowaną postaciami, o których opowiadał. Film oraz liczne fotografie wizualnie wzbogaciły nasze spotkanie.
Spotkanie było bardzo inspirujące dla licznie zebranej młodzieży. Poza zagłębieniem życiorysów wyżej wymienionych postaci, dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych wydarzeniach dotyczących życia i twórczości polskich pisarzy. W spotkaniu udział wzięło 78 literackich pasjonatów.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku: www.stawisko.pl