18 grudnia 2018 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu a naszą szkołą. Stosowne dokumenty podpisali p. Dyrektor Krystyna Łasowska, Prorektor ds. Kształcenia UAM w Poznaniu prof. dr hab. Beata Mikołajczyk i Dziekan Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. W czasie uroczystości, w której uczestniczyli uczniowie klas 1c, 1d i 2b, wykład pt. "Epigenetyka - powrót Lamarca?" wygłosiła dr hab. Ewa Chudzinska z Zakładu Genetyki Wydziału Biologii UAM. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania dokonań naukowych uczennic naszej szkoły. Pracę badawczą pt. "Innowacyjny, naturalny czynnik nawilżający" przedstawiły uczennice kl. 3c o profilu biologiczno-chemicznym Agnieszka Kamieniarz, Aleksandra Kosik i Klaudia Lisiak, natomiast pracę pt. "Effect of the number of myrmecochorus plant Chelidonium majus per Quadrat on the number of ants Formica polycenta occurring this area" przedstawiła Maria Piotrowiak z kl. 3b IB.