Dnia 10 grudnia 2018 roku na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym, Rada Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu nadała Panu Marcinowi Rachwałowi stopień doktora habilitowanego nauk społecznych.