Ogłoszono wyniki Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2019"

Już po raz 21 czasopismo "Perspektywy" ogłosiło coroczny Ranking Liceów i Techników. W rankingu tym uwzględniane są nie tylko wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe to 25%, a dodatkowe to 45% wyniku ogólnego), ale również osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów zajęliśmy 151 miejsce na 1000 szkół objętych rankingiem, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 18 pozycji, natomiast w Rankingu Liceów Wielkopolskich poprawiliśmy wynik ubiegłoroczny o 3 pozycje zajmując 8 miejsce w Wielkopolsce!!! Ranking Maturalny daje nam 150 miejsce w kraju. Tym samym II Liceum Ogólnokształcące otrzymało tytuł "Złotej Szkoły 2019". 
Bardzo cieszymy się z sukcesu - to najlepszy wynik wśród liceów regionu leszczyńskiego. 
Gratulujemy wszystkim liceom, które znalazły się w rankingu - szczególnie laureatom.