Dnia 26 kwietnia 2019 roku odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich, którzy na kilka dni przed egzaminami maturalnymi odebrali z rąk wychowawców świadectwa ukończenia szkoły stając się tym samym pełnoprawnymi abiturientami II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. W auli szkoły zgromadzili się uczniowie klas trzecich, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika. Uroczystość poprowadzili Kinga Markowska z kl. 3a i Kacper Tobółka z kl. 3e.

Na początku uroczystości przekazano sztandar, nad którym opiekę tradycyjnie już sprawują uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Sztandar został przejęty przez nowy poczet z klasy 2c w składzie: chorąży Klaudiusz Świerzewski i Oskar Hoffmann oraz asystentki: Zuzanna Gajowczyk, Anna Karkosz, Aleksandra Szymańska oraz Alicja Kaczmarek. 

Następnie głos zabrała pani dyrektor Krystyna Łasowska, po niej swoje wystąpienie miał przewodniczący Rady Rodziców, pan Mirosław Perzyński.

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Jagoda Giera z kl. 3d,

która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,73

 

Najlepszy Humanista Maturzysta: Jan Dzieliński z kl. 3a

Najlepszy Matematyk Maturzysta: Katarzyna Turbańska z kl. 3e

Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Weronika Mikołajska z kl. 3c

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią ocen 5,43 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie wyróżnieni stypendium motywacyjnym to Michalina Hądzlik z kl. 3a ze średnią ocen 5,45, Maria Cichoszewska z kl. 3b2 ze średnią ocen 5,43 oraz Jagoda Giera z kl. 3d ze średnią ocen 5,5. Stypendium sportowe otrzymał Jakub Lisiecki z kl. 3d. Nagrody ufundowane zostały przez Miasto Leszno. 

Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów były srebrne tarcze, wręczone uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odebrali srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym pani dyrektor Krystyna Łasowska wręczyła listy gratulacyjne.

Przerywnikiem w tej części uroczystości był występ taneczny tegorocznych maturzystów w składzie: Adrianna Domańska i Alicja Preuss z Klasy 3g, Kacper Betka i Wiktor Zborowski z klasy 3b2. Połączyli oni elementy tańca towarzyskiego i tańca współczesnego, co spotkało się z owacyjnym przyjęciem zgromadzonej w auli publiczności.

Po uhonorowaniu uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce opiekunki kroniki szkolnej, p. Monika Bieszczak i p. Agnieszka Jąder wyraziły swoje podziękowanie Olivii Turbanskiej z kl. 3b2 za zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z licznych wydarzeń z życia szkoły. Wyrazy wdzięczności złożone zostały również uczniom zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie uroczystości i imprez szkolnych. Pani wicedyrektor Jolanta Tonkiewicz wręczyła podziękowania Kindze Markowskiej i Kacprowi Tobółka

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił szkolny zespół the Kopernix złożony w całości z uczniów klas trzecich. Na scenie wystąpiły Marta Piotrowska z kl. 3f i Magdalena Perszewska z kl. 3e. Na saksofonie akompaniowała im Marcelina Parzonka z kl. 3c, na perkusji Jędrzej Walkowiak z kl. 2g, na gitarze basowej opiekun zespołu, pan Dariusz Różnicki oraz na gitarze elektrycznej ksiądz Konrad Rapior. Opiekunowie zespołu wręczyli nagrody członkom zespołu za przygotowanie wielu występów artystycznych prezentowanych nie tylko na scenie szkolnej, ale także na imprezach miejskich i regionalnych.

Ostatnim punktem uroczystości były słowa podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego złożone przez przedstawicieli uczniów klas trzecich. Następnie klasy udały się naspotkania z wychowawcami, w trakcie których wręczone zostały pozostałe świadectwa oraz nagrody książkowe za szczególne osiągnięcia i zasługi. Galeria zdjęć: