W poniedziałek 6 maja 2019 rozpoczęły się egzaminy maturalne w Koperniku. W pierwszym dniu matury zdawany był egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Do pierwszego z tych egzaminów przystąpiło 165 abiturientów.

Na egzaminie na poziomie podstawowym zdający musieli poddać analizie teksty, których tematyką był językowy savoir-vivre oraz powieść historyczna. Główne zadanie polegało na napisaniu wypracowania na temat: "Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury". Alternatywą była interpretacja wiersza "Samotność" Anny Świrszczyńskiej.

Absolwenci Kopernika rozpoczęli w ten sposób blisko miesiąc maturalnych zmagań na egzaminach pisemnych i ustnych, z nadzieją, że osiągnięte wyniki spełnią ich oczekiwania i zapewnią im realizację zamierzonych planów i ambicji.

 Galeria zdjęć: