Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego oraz staraniami Pani Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Doroty Kinal 29 maja 2019r. odbył się w naszej szkole wykład prof. dr. hab. Waldemara Łazugi. Tematem intersującego wykładu wygłoszonego w naszej szkole był wpływ wielkopolskiej myśli organicznikowskiej na rozwój świadomości Polaków w XIX w. i w konsekwencji na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku . Prof. W. Łazuga podjął również problem określenia roli Powstania Wielkopolskiego w kontekście innych powstań narodowych .

Kariera naukowa Pana Profesora jest zaiste imponująca – magisterium z wyróżnieniem, doktorat z wyróżnieniem (pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Pajewskiego), następnie habilitacja – a jakże – z wyróżnieniem, profesor nadzwyczajny UAM, a od 1999 roku profesor tytularny. W kręgu zainteresowań badawczych Pana Profesora zawsze znajdowała się historia Europy Środkowej i dzieje myśli politycznej XIX i XX wieku, dzieje Austro-Węgier, historia Galicji oraz szeroko pojęta edukacja historyczna.

Pan Profesor to człowiek niezwykłej wręcz aktywności. Dość wspomnieć o funkcjach dyrektora Centrum Studiów Otwartych UAM, kierownika Pracowni Zakładu Kultury i Myśli Politycznej UAM, prorektora a następnie rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Zachodniego, kierownika Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Szkolnej, wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Zespołu Badaczy „Galicja 1772-1918”, członka Rady Instytutu Historii i Rady Wydziału Historycznego UAM, inicjatora nagrody Amicus hominis et veritatis przyznawanej przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, której laureatami są m.in. Jacek Kuroń, ks. Jan Twardowski, prof. Maria Janion, Agnieszka Holland. Jest Pan Profesor autorem książek i podręczników szkolnych. Warta uwagi jest też działalność publicystyczna Pana Profesora – publikował i publikuje w Głosie Wielkopolskim, Gazecie Poznańskiej, Gazecie Wyborczej, Przeglądzie Politycznym, Tygodniku Powszechnym.

Pan Profesor to nie tylko władca pióra, ale też mistrz żywego słowa pielęgnujący najlepsze tradycje łączące gawędę szlachecką i dyskurs naukowy. Wygłaszał wykłady we wszystkich większych i znaczących ośrodkach akademickich nie tylko w kraju, ale również zagranicą m.in. w Wiedniu, Berlinie, Pradze, Brnie, Kijowie, Lwowie, Minsku. Zawsze imponował niezwykłą swadą, uwodził słuchaczy osobowością, pozwalał obcować z cudowną polszczyzną.

Pan Profesor to też doświadczony dydaktyk – jego uczniami są historycy: dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Rafał Dobek, dr. Hab. Sebastian Paczos i wielu innych. Warto zaznaczyć, że nie tylko dydaktyka akademicka jest domeną Pana Profesora, o czym świadczy choćby zaangażowanie w projekt „e-Szkoła Wielkopolska” a zwłaszcza w powstawanie „Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan”.

Nie dziwi więc to, że za swoją działalność Pan Profesor otrzymał wiele nagród i odznaczeń- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal Labor Omnia Vincit, Medal za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Jest też laureatem prestiżowych nagród historycznych – warszawskiej „Clio” oraz krakowskiej im. Wacława Feliczaka i Henryka Wereszyckiego.