Nasi wolontariusze chętnie pomagają innym, świadczą o tym kolejne podziękowania. 
Brawo !!!