W środę 19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, o godzinie 9:00 dla klas pierwszych i drugich liceum, a o 12:00 dla klas trzecich gimnazjum. Uroczystość prowadzili licealiści Nina Polak z kl. 2b2 oraz Michał Gaumer z klasy 2e. 

Na wstępie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska podsumowała miniony rok szkolny i pogratulowała uczniom ich licznych osiągnięć i imponujących wyników w nauce. Następnie wręczone zostały statutowe nagrody dla najzdolniejszych uczniów II LO. Tytuły Copernicus I i Copernicus II przyznawane są co roku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią na danym poziomie klas. W tym roku była to Katarzyna Norman z kl.1c oraz Maria Markowiak i Karolina Surdyk z kl.2e. Wyróżniono także uczniów i uczennice Zespołu Szkół nr 2, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz mogli poszczycić się osiągnięciami sportowymi. W liceum stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,36 lub wyższą oraz bardzo dobre, lub wzorowe zachowanie. Przyznano również stypendium sportowe. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Joanna Przybyła, która wykonała dwa utwory. 

Następnie zostały rozdane świadectwa z wyróżnieniem uczennicom i uczniom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią ocen 4.75 lub wyższą oraz zachowanie bardzo dobre, lub wzorowe. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy w ostatnich tygodniach odnieśli sukcesy w konkursach: w XV Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” wyróżnienia otrzymały Mirosława Salomon z klasy 2d oraz Zuzanna Kaczmar z klasy 1a, w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” bardzo dobry wynik uzyskał Michał Kierul z klasy 2e, natomiast wyróżnienia zdobyli Paulina Drzazga i Kamil Wzgarda z klasy 2e oraz absolwenci Mikołaj Hojnacki, Katarzyna Turbańska z klasy 3e, Filip Górajewski, Joachim Jarosz z klasy 3b. Nagrody książkowe ufundował organizator konkursu, a karty podarunkowe Rada Rodziców. Dyplomy w wojewódzkim etapie olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” otrzymały Katarzyna Norman, Agata Frąckowiak, Weronika Olszak oraz nauczycielka podstaw przedsiębiorczości pani Grażyna Przybylska. 

Na końcu szczególne podziękowania zostały skierowane do Dyrekcji, całego Grona Pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji. Prowadzący pożegnali wszystkich zgromadzonych życzeniami bezpiecznych i bogatych w niesamowite przeżycia wakacji.

Relacja: Monika Młynarczyk z kl. 2b2

Zdjęcia: Weronika Cyprian z kl. 2b2Galeria zdjęć: