Dnia 04.06.2019 r. z okazji 30 rocznicy obrad Okrągłego Stołu i Wyborów Kontraktowych odbyła się debata oxfordzka w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Teza debaty brzmiała „Okrągły Stół był sukcesem opozycji”.

Była to dziesiąta edycja debat międzyszkolnych, w których udział biorą ILO, IILO, III LO i Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Do dwóch rywalizujących ze sobą zespołów wybierane są cztery osoby, po jednej z każdej szkoły. II LO reprezentowali Kamil Grodzki z 1e, będący w zespole za tezą i Adam Zeid z 1e, w zespole występującym przeciw tezie. Opiekę merytoryczną sprawował nauczyciel Robert Robaczyński, który jednocześnie pełnił rolę Marszałka Debaty.

Argumenty obu zespołów wpływały na zachowanie około 150-osobowej widowni, która ostatecznie decydowała o wyniku debaty. Adam Zeid swoimi płomiennymi wypowiedziami w największym stopniu przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu. Młodzież po jego wystąpieniach przechodziła na stronę przeciwników tezy. Ostatecznie 67 osób było przeciwko tezie, 46 za tezą, a reszta w tzw. „bagnie”, jako osoby niezdecydowane. W przyszłym roku tematem debaty będzie setna rocznica powrotu Leszna do Polski.Galeria zdjęć: