6 listopada 2019 r. w II LO odbyła się konferencja poświęcona psychospołecznym uwarunkowaniom bezpieczeństwa młodzieży. Konferencję zorganizowały Pracownia ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, a gospodarzem było II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

Pani Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pan Piotr Jóźwiak, wiceprezydent miasta Leszna, pan Paweł Borowski, dyrektor CDN Leszno oraz pani Krystyna Łasowska, kierownik Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie otwarli konferencję „Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa młodzieży”. W konferencji wziął także udział pan Radny Krystian Maćkowiak, przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Rady Miejskiej Leszna.

Uczestnikami konferencji byli psychologowie, pedagogowie, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, służb mundurowych, a także nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Trzydziestominutowe wykłady wygłosili: lek. med. Anna Kasprzak, psycholog p. Mirosława Wieczorek-Stachowicz, psycholog i seksuolog kliniczny dr Katarzyna Waszyńska, psycholog dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, dr nauk humanistycznych p. Ernest Magda, komisarz Dawid Marciniak, dr Agnieszka Iwaniacka oraz sędzia Artur Lipiński, znany z serialu telewizyjnego „Sąd rodzinny”. Ten ostatni spotkał się również z uczniami Kopernika i chętnie oraz wyczerpująco odpowiadał na liczne pytania młodzieży.

Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w wybranych warsztatach, m. in. o zachowaniach autodestrukcyjnych u młodzieży, korzystaniu z mediów społecznościowych przez nastolatków, o zmienności nastrojów nastolatków, o sposobach radzenia sobie ze stresem czy technikach relaksacyjnych.Galeria zdjęć: