Biblioteki cyfrowe. Zasoby internetu oferują dostęp do zdigitalizowanych książek, dokumentów i dokumentów audiowizualnych poprzez biblioteki cyfrowe. Są to systemy informacyjno - wyszukiwawcze, które gromadzą uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych. To dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane, czyli będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej. Dziś zapraszamy do odwiedzania bibliotek cyfrowych w Polsce i na świecie : 1. Polona- Cyfrowa Biblioteka Narodowa polona.pl
2. Federacja Bibliotek Cyfrowych foc.pionier.net.pl
3. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa www.wbc.poznan.pl
4. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa
5. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa dbc.wroc.pl
6. British History Online www.british-history.ac.uk
7. Darwin Online darwin-online.org.uk
8. Europeana www.europeana.eu
9. Library of Congress www.loc.gov
10. Google Books. Więcej informacji na stronie : lustro biblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/