24 kwietnia 2020 roku uczniowie klas trzecich zakończyli naukę, ale z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły odbyła się 25 czerwca 2020r. Zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego, w ceremonii nie wzięli udziału rodzice abiturientów, zrezygnowano również z obecności sztandaru szkoły oraz tradycyjnej ceremonii jego przekazania, a także części artystycznej. Uczniowie klas trzecich zgromadzili się w sali gimnastycznej, uczestnicząc w uroczystości w dwóch turach. Wszystkich zgromadzonych obowiązywały maseczki oraz dystans społeczny. Uroczystość poprowadzili Nina Polak z kl. 3b2 i Michał Gaumer z kl. 3e.

W przemówieniu dyrektor II Liceum, pani Krystyna Łasowska, pogratulowała absolwentom ukończenia szkoły z bardzo dobrymi wynikami oraz życzyła satysfakcjonujących wyników z egzaminów maturalnych i sukcesów w życiu.

Tradycją II Liceum jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Karolina Surdyk oraz Maria Markowiak z kl. 3e,

które uzyskały średnią ocen za trzy lata nauki 5,82

 

Najlepszy Humanista Maturzysta: Adam Kucharski z kl. 3b1

Najlepszy Matematyk Maturzysta: Michał Kierul z kl. 3e

Najlepszy Fizyk Maturzysta: Michał Kierul z kl. 3e

Najlepszy Informatyk Maturzysta: Michał Kierul z kl. 3e

Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Wiktoria Gabryelska z kl. 3d

Sponsorami nagród dla nagrodzonych maturzystów byli: Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego oraz pan Eugeniusz Borowiak, wieloletni wicedyrektor szkoły.

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią ocen 5,65 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie wyróżnieni stypendium motywacyjnym to: Aleksandra Gąsior z kl. 3b1 ze średnią ocen 5,78, Wojciech Grabias z kl. 3b1 ze średnią ocen 6,0, Laura Dolata z kl. 3b2 ze średnią ocen 5,89, Aleksander Ginter z kl. 3b2 ze średnią ocen 5,67, Bartosz Tomaszewski z kl. 3b2 ze średnią ocen 5,75, Michał Kierul z kl. 3e ze średnią ocen 5,67, Maria Markowiak z kl. 3e ze średnią ocen 5,82, Karolina Surdyk z kl. 3e ze średnią ocen 5,82 oraz Agata Kretschmer z kl. 3f ze średnią ocen 5,67. Stypendium sportowe otrzymał Tomasz Jaworski z kl. 3e. Nagrody ufundowane zostały przez Miasto Leszno.

Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów są srebrne tarcze, wręczane uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią ocen 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odebrali srebrne tarcze oraz listy gratulacyjne dla rodziców z rąk pani dyrektor Krystyny Łasowskiej.

Wychowawcy klas wręczyli nagrody książkowe dla najbardziej aktywnych uczniów, podziękowania za pracę w wolontariacie szkolnym oraz osiągnięcia sportowe. Weronika Cyprian i Dąbrówka Talarczyk z kl. 3b2 otrzymały podziękowania za zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń z życia szkoły, a Nina Polak z kl. 3b2 i Michał Gaumer z kl. 3e za przygotowanie i prowadzenie uroczystości i imprez szkolnych. Laureaci konkursów matematycznych i językowych, które odbyły się w ostatnich miesiącach, otrzymali nagrody i dyplomy.

Następnie prowadzący złożyli podziękowania dla Dyrekcji, wychowawców i Grona Pedagogicznego za okazaną cierpliwość, wsparcie i przygotowanie do matury oraz swoim koleżankom i kolegom za trzy lata wspólnych wspomnień, za nowe i stare znajomości. Zakończyli życzeniami spełnienia, pomyślności, inspiracji i zdrowia.

Na koniec uroczystości, po raz ostatni dla tegorocznych maturzystów, wystąpił zespół The Kopernix w okrojonym składzie: ksiądz Konrad Rapior, pan Dariusz Różnicki oraz Sandra Kaczmarek z kl. 3a. Trio wykonało piosenkę Maryli Rodowicz „Ale to już było”.

 

 Galeria zdjęć: