W czwartek 3 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnego Koła Psychologicznego. Działalność Koła zainicjowały uczennice Milena Maćkowiak i Dominika Zawistowska z klasy 2b1. Opiekunem Koła została p. pedagog Małgorzata Dyrdół.

Spotkanie Koła odbyło się w formie wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wzięło w nim udział 23 uczniów z różnych klas. W trakcie omawiane były sprawy organizacyjne, takie jak regulamin Koła, tematyka spotkań oraz formy pracy. Uczestnicy mogli opowiedzieć o swoich oczekiwaniach i przedstawić pomysły na dalszą pracę. Cześć spotkania poświęcona została zabawom integracyjnym, które pomogły uczniom trochę lepiej się poznać.Galeria zdjęć: