Gościliśmy w naszej Szkole Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki przestrzennej prof. dr. hab. Pawła Churskiego wraz ze studentkami Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. Pan Profesor przedstawił bardzo ciekawy wykład nt. Transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 roku. Po wykładzie, klasy 3f1GEO i 3f2GEO brały udział w warsztatach nt rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego fragmentu Leszna z perspektywy różnych interesariuszy. Całość odbyła się w związku z Dniem Geografa, który był w sobotę.Galeria zdjęć: