29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich, którzy odbierając świadectwa ukończenia szkoły stali się abiturientami II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. W auli szkoły zgromadzili się uczniowie klas trzecich, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika. Uroczystość poprowadzili Weronika Kaźmierczak z klasy 3e i Dominik Frąckowiak z klasy 3c.

 

Pierwszym punktem programu było przemówienie dyrektor II LO, pani Krystyny Łasowskiej, a następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Dorota Kaminiarz.

 

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów za wybitne osiągnięcia. W tym roku przyznano następujące tytuły:

 

Primus Inter Pares: Weronika Kaźmierczak z kl. 3e,

która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,9 i wzorowe zachowanie

Najlepsi Humaniści Maturzyści: Wiktoria Olejniczak z kl. 3a i Antoni Piotrowiak z kl. 3b

Najlepszy Matematyk Maturzysta: Filip Półtoraczyk z kl. 3e

Najlepszy Geograf Maturzysta: Jędrzej Szponar z kl. 3e

Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Andrzej Zieliński z kl. 3a

 

Sponsorami nagród dla nagrodzonych maturzystów byli Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego oraz wieloletni wicedyrektor i matematyk Kopernika, pan Eugeniusz Borowiak.

 

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią ocen 5,65 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Stypendium sportowe natomiast przyznano Marii Pytlik z kl.3d, która przez trzy lata godnie reprezentowała szkołę na arenach sportowych. Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów były srebrne tarcze, wręczane uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odebrali srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym pani dyrektor Krystyna Łasowska oraz wychowawcy wręczyli listy gratulacyjne.

 

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie przez wychowawców pozostałych świadectw oraz nagród książkowych za szczególne zasługi dla szkoły, ufundowane przez Radę Rodziców

 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił szkolny zespół the Kopernix, z gościnnym udziałem nauczyciela matematyki, pana Przemysława Borowiaka.

 

 Galeria zdjęć: